Training Transgendergevoelens&genderdiversiteitRijnstad

Inspiratiesessie

Op 26 juni 2017 was er een Inspiratiesessie georganiseerd voor professionals van Stichting Rijnstad en externe organisaties. Er werden verschillende workshop gehouden zoals een workshop radicalisering, sociale media, vreedzame school/wijk, jouw verhaal, op weg naar een lerende organisatie Rijnstad, Outreachend werken en transgendergevoelens en genderdiversiteit.

 

 

Training Transgendergevoelens&genderdiversiteit

Op deze dag heb ik samen met ervaringsdeskundige Wies Rosa de training transgendergevoelens en genderdiversiteit gegeven aan professionals van Rijnstad, RIBW en Next Step Iriszorg. De deelnemers waren met name zorgcoördinatoren. Ik heb hen de basiskennis meegegeven over genderidentiteit en diversiteit. Aan de hand van het persoonlijke verhaal van Wies hebben we de verschillende transitiefasen besproken en was er veel ruimte voor vragen. Hierdoor ontstond er een mooi gesprek tussen de deelnemers met veel interactie.

Daarnaast geef ik praktische tips en advies voor gespreksvoering als het gaat om mensen die transgenders zijn en met genderidentiteitsvragen komen.

We hebben afgesloten met het benoemen van de mooie kanten aan het transgender-zijn en Wies heeft daarbij haar moment van gendereuforie gedeeld.

Leave your comment