DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING & ONDERWIJS

Wat biedt Transpectrum met deskundigheidsbevordering en onderwijs?

Het LHBTiQ+ zijn is onderdeel van onze menselijke diversiteit en mag daarom gevierd worden. Wil jij meer kennis opdoen over gender- en seksuele diversiteit om hiermee nog beter aan te sluiten bij de mensen waarmee je werkt? 

Ik geef deskundigheidsbevordering en onderwijs aan professionals in de zorg en aan hulpverleners in opleiding. Er komen verschillende thema’s aan bod die te maken hebben met gender- en seksuele diversiteit.

In deze training breng ik jou de basiskennis en vaardigheden bij over gender, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriƫntatie en genderdiversiteit. Met als boodschap dat dit bij ieder mens uniek is. Ik geef informatie over hoe jij LHBTIQA+ gevoelens kunnen signaleren en dit bespreekbaar kunt maken, zodat elk mens zichzelf kan en mag zijn!

Na mijn training weet je meer over het begrip gender, wat de koepelterm transgender inhoudt en welke diversiteit hieronder bestaat, wat de krachten en uitdagingen zijn voor transgender personen en hoe de transitie en behandeling kan verlopen. Als laatste geef ik belangrijke tips en adviezen mee die je kunt toepassen in een gesprek over genderidentiteitsvragen.

Als trainingsacteur werk ik ook met een casus over transgendergevoelens en geef professionals op die manier de gelegenheid om een gesprek over genderidentiteitsvragen te voeren en hier ervaring mee op te doen. Ik geef uitgebreid feedback waardoor er meer bewustzijn ontstaat. We zoeken samen naar jouw krachten en leermomenten.

Het programma

Het programma kan uit de volgende onderdelen bestaan:

Korte inleiding

Mijzelf en de ervaringsdeskundige voorstellen, vertellen wat mijn intentie is met deze training, een korte vooruitblik op het programma van de training.

Korte video over genderstereotypering

In deze korte video wordt duidelijk hoe genderstereotypering beperkend is voor mensen en hoe belangrijk het is om elkaar niet vast te zetten in hokjes.

Interactieve quiz

De deelnemers kunnen met hun smartphone meedoen aan de quiz waarin we de basiskennis testen over gender, genderdiversiteit en het transgender-zijn.

Gender

Korte brainstorm met de deelnemers over gender, uitleg over de definitie, de genderidentiteit en de genderexpressie. Daarnaast de invloed van nature, nurture, cultuur en tijd op onze genderontwikkeling.

Genderbread person

Aan de hand van de Genderbread person bespreken we de hoogstpersoonlijke mix van de verschillende aspecten die ieder persoon uniek maakt; de genderidentiteit, het biologische geslacht, de genderexpressie en de seksuele oriƫntatie.

Transgender

Koepelterm, definitie, uitleg over de diversiteit die onder deze koepelterm valt.

Prevalentie

Het aantal mensen dat naar schatting onder de transgenderkoepel valt in Nederland.

Genderdysforie

Uitleg over de kenmerken en definitie van genderdysforie, DSM-V, pathologiseren en de gevolgen daarvan, zelfbeschikking, de huidige transgenderzorg.

Gender Affirmative Model

Het Gender Affirmative Model laat zien dat gendervariatie een gezonde expressie is van gender bij mensen en het belang van het bevestigen van kinderen in het gender wat voor hen als authentiek en prettig voelt.

Begeleiding aan gendercreatieve kinderen en adolescenten

We gaan verder in op wat gendercreatieve kinderen en adolescenten nodig hebben van professionals, ouders en verzorgers om zoveel mogelijk welzijn te ervaren.

Transgender en autisme

Twee spectrums komen samen: gender en autisme. Prevalentie en de verschijningsvormen.

Transitiefasen

Fasering van de transitieperiode, ondersteund met een persoonlijk verhaal van een persoon die deze fase zelf heeft doorlopen.

Psychosociale aspecten en uitdagingen

Micro-, meso- en macroniveau, veel voorkomende problematiek waar transgender personen en hun naasten/omgeving mee te maken kunnen krijgen. Hoe te signaleren?

Gendereuforie en krachten

Het belichten van de positieve kanten en krachten van het transgender-zijn.

Medische behandelingen genderteams

Puberteitsremmers, crosssekshormonen en genderbevestigende operaties.

Interventies en aandachtspunten bij gespreksvoering over genderidentiteitsvragen

Waar moet je als professional op letten in een gesprek over genderidentiteitsvragen, hoe maak je dit bespreekbaar en welke interventies kun je toepassen om mensen te begeleiden.

Afsluiting

Referaat transgender personen in de jeugdzorg

Bedankt voor jullie superinteressante training bij ons! Het was heel leerzaam en indrukwekkend om kennis te maken met jullie!

Pluryn


Igor van der Vlist
Project manager
PlurynKom in contact