Wat doet Transpectrum?

Schermafbeelding 2015-06-02 om 13.25.42

Eén op één gesprekken

De individuele hulpverleningsgesprekken starten met een uitgebreide kennismaking en intake, aansluitend kunnen er vervolggesprekken gepland worden waarin een begeleidingsplan wordt opgesteld. Tussentijds vind er regelmatig een evaluatie plaats om de doelen te bespreken en zo nodig bij te stellen.

Bijeenkomsten

In 12 bijeenkomsten komen we met een besloten groep van maximaal 10 mensen bij elkaar om ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen in het eigen proces. In iedere bijeenkomst heeft een gespreksthema en we werken met (huiswerk)opdrachten die het proces in het dagelijks leven kunnen ondersteunen. Het geeft veel steun om met gelijkgestemden ervaringen en gevoelens te delen. Dit zorgt voor (h)erkenning.

GettyImages-554392555-56a504fb5f9b58b7d0da928a
Trans_Pride_Flag

Training Trangendergevoelens & Genderdiversiteit

Transpectrum faciliteert in deskundigheidsbevordering over transgendergevoelens aan professionals in de hulpverlening en aan zorgprofessionals in opleiding. Ik geef hierin de basiskennis mee over genderidentiteit en adviseer over gespreksvoering bij genderidentiteitsvragen.
Ik werk hierbij ook als trainingsacteur waarbij ik in een rollenspel leermomenten creëer.

KOM IN CONTACT

Kom in contact