MISSIE & VISIE

Logo Transpectrum transgenderzorg groot

Missie

"De missie van Transpectrum is om mensen verder te helpen in hun ontwikkeling en bewustzijn waardoor zij meer zichzelf kunnen worden. We ondersteunen transgender personen in het proces om te worden wie ze al zijn en om een leven te creëren met zo veel mogelijk kwaliteit. Het doel is om hen kracht bij te zetten in het eigen proces van verandering en zelfwording."

Visie

We gaan ervan uit dat wij allen met elkaar verbonden zijn. Het welzijn van een ander gaat ons daarom ook aan het hart. Transpectrum wil dat ieder individu zijn unieke zelf kan zijn in het grote geheel.

Transpectrum staat voor de wens om vrijheid te hebben om zelf vorm te kunnen geven aan de genderidentiteit met daarin een breed spectrum aan diversiteit om je toe te kunnen verhouden. Met alle diversiteit die hierin bestaat en ook daarbuiten. Iedereen moet hierin zichzelf kunnen en mogen zijn.

We leven in een maatschappij die nog erg in de binaire indeling van mannen en vrouwen denkt. De gendernormen zijn voor veel mensen beperkend geworden. Zeker wanneer je afwijkt van deze normen waardoor je je anders gaat voelen. We zitten als collectief in een transitie waarin beperkende gendernormen worden doorbroken en waarin er meer ruimte gaat komen om zelf vorm te geven aan de genderidentiteit. Er bestaat hierin een breed spectrum aan diversiteit, of dit nu man, vrouw of iets wat daar tussenin of erbuiten ligt. We groeien steeds meer toe naar een androgyne maatschappij waarin de grenzen tussen mannen en vrouwen vervagen en deze aspecten ook in één persoon verenigd kunnen worden waardoor we als maatschappij meer in balans komen.

Op individueel vlak hebben wij als individu de taak om meer van onszelf te worden. Bij transgender personen staat deze transformatie en transitie erg op de voorgrond. Daarbij wil Youri als maatschappelijk werker graag ondersteuning bieden.