Deskundigheidsbevordering Transgendergevoelens

Praktijksimulatiedag Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Op 23 mei 2016 was er een praktijksimulatiedag georganiseerd voor studenten van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. De studenten konden ervaren hoe een dag van een maatschappelijk werker eruit kan zien met alle taken die daarbij horen.

Op deze dag heb ik een deskundigheidsbevordering gegeven over transgendergevoelens aan de maatschappelijk werkers in opleiding. Ik heb hen de basiskennis meegegeven over genderidentiteit en diversiteit. Daarnaast geef ik praktische tips en advies voor gespreksvoering als het gaat om mensen die transgenders zijn en met genderidentiteitsvragen komen.

Casus Transgendergevoelens

Na mijn deskundigheidsbevordering gingen de studenten gesprekken voeren met trainingsacteurs die de rol van cliënt op zich namen. Ik heb zelf een casus geschreven over een jongen die transgendergevoelens heeft en ik heb hierbij zelf ook als trainingsacteur gewerkt. In de gesprekken was duidelijk te merken dat de studenten die aan mijn deskundigheidsbevordering hadden deelgenomen een beduidend beter gesprek voerde, meer kennis hadden en mij als cliënt beter konden helpen. Het was mooi om dit meteen terug te kunnen zien in de gesprekken.

Een deskundigheidsbevordering voor uw organisatie of instelling? Heeft u een trainingsacteur nodig om een casus uit te spelen? Ik vertel graag wat ik voor u kan betekenen!

Leave your comment