Symposium Genderdysforie

Symposium Genderdysforie

Het Symposium Genderdysforie werd georganiseerd op 26 juni 2017 in Rotterdam. Tijdens het symposium werd ingegaan op de geslachtsbevestigende operaties bij een vrouw naar man transitie.

Er waren vijf sprekers uitgenodigd. Als eerste sprak uroloog Drs. Pigot van het VUmc over de mogelijkheden voor de phalloplastiek en de metaidoioplastiek. Hij gaf veel uitleg over de medisch technische kant van deze operaties en gaf daarbij goed weer wat de voor- en nadelen waren van beide operaties.

Vervolgens sprak Adrianne van Galen van firma Coloplast over het gebruik van penisprothesen. Zij gaf veel informatie over het gebruik en mogelijkheden van de verschillende prothesen tijdens en na de operaties.

Plastisch chirurg Drs. Van der Avoort van het Ikazia Ziekenhuis gaf vanuit zijn expertise uitleg over de free forearm flap en ALT flap bij een phalloplastiek.

Als laatste sloot Jason van Schaik af als ervaringsdeskundige door het delen van zijn eigen ervaringen met het publiek. Hij deed dit op een persoonlijke en humoristische manier waardoor het publiek begrip kreeg en ook een lach op het gezicht.

 

Transpectrum

Als maatschappelijk werker heb ik vanuit Transpectrum meer aandacht besteed aan het concept gender, de genderidentiteit, genderdiversiteit en de sociale transitie. Ik wilde benadrukken dat alle elementen die ons gender bepalen bij ieder individu uniek zijn en dat onze genderidentiteit niet (altijd) wordt bepaald door het geslacht wat ons is toegekend bij de geboorte. Het staat er los van. Al kan dit ook wel overeenkomen. Oftewel wat er tussen je benen zit bepaald niet je genderidentiteit. Onze seksuele voorkeur staat hier tevens los van.

Bij de medische behandelingen wordt nog vaak uitgegaan van de gendernormen en de binaire indeling tussen man en vrouw. Omdat elk persoon die een medische behandeling nodig heeft uniek is en andere behoeftes heeft, moet de behandeling ook afgestemd worden op de wensen van die persoon. Het moet maatwerk zijn. Het is nog een uitdaging voor de genderteams om mensen te helpen die buiten het protocol vallen. Het is aan de persoon zelf om te bepalen welke behandelingen wel of niet nodig zijn.

Daarnaast heb ik uitleg gegeven over de transitiefasen en wat bij iedere fase centraal staat. Er is vaak veel aandacht voor de fase waarin mensen zichtbaar een transitie maken. Met name wanneer een persoon in de gewenste genderrol gaat leven en door hormoontherapie en operaties ook qua uiterlijk verandert, maar in de post-transitie fase leven mensen de rest van hun verdere leven en dit wordt vaak onderbelicht. Ik heb hier aandacht aan besteed.

Als laatste heb ik aangeven hoe bepaalde dingen beleefd kunnen worden bij een medisch traject, een opname in het ziekenhuis en in de bejegening van het medisch personeel of andere professionals. Het is belangrijk voor mensen dat zij gezien worden voor wie ze zijn. De genderidentiteit verandert niet, maar het lichaam wordt hiermee in overeenstemming gebracht.

 

Leave your comment