Referaat transgender personen in de jeugdzorg

Kennisnetwerk seksualiteit van Pluryn en Intermetzo

Op donderdag 16 november organiseerde het kennisnetwerk seksualiteit van Pluryn en Intermetzo in samenwerking met Transpectrum een referaat/training over transgender personen in de (jeugd)zorg.

Mede dankzij Annet van de Geyn, begeleider bij Intermetzo, is dit thema binnen Pluryn en Intermetzo op de kaart gezet. Door de fijne samenwerking met Gert-Jan Vis, kennisnetwerkleider seksualiteit, hebben we vorm kunnen geven aan deze ochtend. Dit heeft ertoe geleid dat het transgender-zijn structureel aandacht krijgt binnen de organisatie. Hier zijn wij vanuit Transpectrum erg blij mee. Op deze manier komt er in de jeugdzorg meer aandacht voor transgender personen en hun gevoelens en daarmee ook support.

Referaat transgender personen in de jeugdzorg

Op deze ochtend waren zo'n 60 professionals aanwezig. Onder de deelnemers waren met name gedragswetenschappers, therapeuten, begeleiders en andere geïnteresseerden aanwezig.

We zijn gestart met een fimpje over genderstereotypering en dit maakte al de nodige emoties los bij sommige deelnemers. Hier konden we samen over in gesprek gaan. Vervolgens hebben we een interactieve quiz gedaan met vragen over het transgender-zijn om zo kennis te delen.

Tijdens de ochtend zijn er veel onderwerpen behandeld. Wat valt er allemaal onder de term gender en transgender? Welke diversiteit bestaat hierin? Aan de hand van de Genderkoek hebben we genderidentiteit, genderexpressie, geslacht en aantrekkingskracht uit elkaar gehaald en besproken.

Speciale aandacht ging uit naar kinderen en adolescenten met transgendergevoelens. Wat hebben deze kinderen en jongeren nodig? Hoe maak je genderidentiteitsvragen bespreekbaar en hoe signaleer je transgendergevoelens? Het Gender Affirmative Model hebben we besproken en het belang van het luisteren en bevestigen van het kind in wie het kind in diepste wezen is. Dit is de grootste bescherming die we kinderen kunnen bieden, acceptatie.

Vervolgens zijn we met ervaringsdeskundige Baukje Conijn in gesprek gegaan en hebben we een discussie gevoerd over wel of geen volledige sociale transitie bij jonge kinderen, de angst voor discriminatie, op welke manier geef je het kind de ruimte om te ontdekken of moeten we daarin terughoudend zijn? Welke gevolgen heeft dat en welke opvattingen, (voor)oordelen en gedachten spelen mee van ons als professionals in de benadering van gendercreatieve kinderen en jongeren.

We hebben tips en adviezen gegeven over waar je op kunt letten wanneer je als professional te maken krijgt met genderidentiteitsvragen. Welke interventies kun je inzetten en op welke manier sluit je goed aan bij de ander? Er kwamen veel vragen uit het publiek en er was veel interactie. Onderling werd er van gedachten gewisseld om samen tot nieuwe inzichten te komen.

Als laatste gingen we in gesprek met Wieske Rosa over haar eigen ervaringen en ontwikkeling. Wat heeft het transgender-zijn haar gebracht, hoe heeft zij haar transitieproces ervaren, wat zijn nog uitdagingen en tot slot deelde zij haar geluksmomenten.

Wij kijken terug op een bijzondere ochtend en zijn dankbaar voor de grote interesse vanuit Pluryn en Intermetzo.

Is er binnen uw organisatie ook behoefte aan meer kennis en vaardigheden met betrekking tot genderidentiteitsvragen? Neem contact met ons op en wij kijken graag hoe we bij u kunnen aansluiten.

Pluryn

"Bedankt voor jullie superinteressante training bij ons! Het was heel leerzaam en indrukwekkend om kennis te maken met jullie!"

Pluryn
Igor van der Vlist Project manager Pluryn

Leave your comment