HAN Alumniconferentie

Alumniconferentie 26 januari 2017

Onder de titel "Sociaal Ondernemende Werkers" werd op 26 januari 2017 de tweejaarlijkse alumniconferentie georganiseerd aan de Hoge school van Arnhem en Nijmegen. Alle oud-studenten, docenten en studenten van het 3e en 4e jaar werden hiervoor uitgenodigd.
Het thema was dit jaar Sociaal Ondernemerschap en Kennisdeling. Er is gekozen om aan alumni die in de beroepspraktijk met vernieuwende ontwikkelingen bezig zijn, de gelegenheid te bieden om daarover een workshop te verzorgen. Ze kunnen op deze wijze hun opgedane kennis en werkervaring uitdragen en delen met andere beroepsgenoten.

Workshop hulpverlening aan transgenders

Op deze dag heb ik twee workshops gegeven over transgendergevoelens en genderdiversiteit. We gingen met elkaar in gesprek over gender en welke rol dit speelt in onze maatschappij. Dat de binaire indeling tussen mannen en vrouwen voor veel mensen beperkend is. Ik heb uitleg gegeven over genderdiversiteit en het brede spectrum aan genderidentiteiten waar mensen zich toe kunnen verhouden.

Aan de hand van een persoonlijk verhaal van een transvrouw zijn we dieper in gegaan op het transgender-zijn, het transitieproces en de medische behandelingen. Welke psychosociale problemen kunnen ontstaan en wat zijn de mooie kanten aan het transgender-zijn? Het proces is ook vanuit de omgeving belicht. Het is niet alleen de transitie van de persoon zelf, maar ook van de hele omgeving.

In het laatste deel van de workshop heb ik tips en advies gegeven over hoe je als professional transgendergevoelens bespreekbaar maakt en waar je op moet letten als het gaat om genderidentiteitsvragen. Ik heb een aantal manieren aangedragen wat je tijdens een gesprek kunt inzetten om mensen goede begeleiding te bieden.

Een deskundigheidsbevordering voor uw organisatie of instelling? Heeft u een trainingsacteur nodig om een casus uit te spelen? Ik vertel graag wat ik voor u kan betekenen!

Leave your comment