Expertmeeting toegankelijke hulpverlening LHBT

Movisie

Op 3 april nam ik vanuit Transpectrum deel aan de expertmeeting Toegankelijke Hulpverlening voor LHBT. Movisie is in samenwerking met het Kennisplatform Integratie en Samenleving een onderzoek gestart om beter zicht te krijgen op de beweegredenen van professionele hulpverleners die persoonlijk moeite hebben met LHBT’s en hier uiting aan geven in hun werk, studie of stage. Belangrijke experts vanuit TNN, Rutgers, KIS, Movisie, COC, Hogeschool van Amsterdam en Jeugdzorg Nederland dachten mee over aanbevelingen hoe de hulpverlening toegankelijk gehouden kan worden voor LHBT'ers. Het onderzoek 'Hulpverlening voor iedereen?' zal nog gepubliceerd gaan worden.

Leave your comment